хранителни добавки

E388 - Тиодипропионова киселина

E388 ТИОДИПРОПИОННА КИСЕЛИНА

Тиодипропионова киселина е съединение от синтетичен произход с антиоксидантна функция.

Може да се съдържа в масла и мазнини, но се използва главно в козметиката.

Понастоящем не са известни отрицателни странични ефекти при нормално използвани концентрации.

ДОЗА АД: до 3 mg на килограм телесно тегло.

E300-E304E306-E309E310E311E312E313E314E315
E316E319E320

E321

E322E325-E27E330-E333E334-E337
E338E339E340Е341E342E343E350E351
E352E353E354E355E356E357E363E365-E367
E370E375E380E381E385E387E388