Категория математика

Олимпиада по математика
математика

Олимпиада по математика

Това е конкурс, запазен за ученици от средните училища, следователно за младите хора на възраст не повече от първите двадесет години. Олимпиадата по математика е истинска интелектуална конкуренция, която има за предмет шест математически проблема, които имат максимален резултат от по 7 точки за общо 42 точки. Проявлението е нострана; организира се от "Италианския математически съюз" и използва различни подготвителни фази, заменени от конкретна и възложена комисия. Около 300 000 студенти участват всяка година от 1500 различни институти. Финалът обик

Прочети Повече
математика

Олимпиада по математика

Това е конкурс, запазен за ученици от средните училища, следователно за младите хора на възраст не повече от първите двадесет години. Олимпиадата по математика е истинска интелектуална конкуренция, която има за предмет шест математически проблема, които имат максимален резултат от по 7 точки за общо 42 точки. Проявлението е нострана; организира се от "Италианския математически съюз" и използва различни подготвителни фази, заменени от конкретна и възложена комисия. Около 300 000 студенти участват всяка година от 1500 различни институти. Финалът обик
Прочети Повече