хранителни добавки

Е538 Калциев фероцианид

E538 SOCCER FERROCIANURO

Калциевият фероцианид, известен още като калциев хексацианоферат, е синтетичен продукт, използван като добавка за предотвратяване образуването на бучки в готварската сол и заместителите на солта. Следователно той има функция за предотвратяване на слепването.

Предлага се под формата на кристали или кристален прах с жълт цвят

Важно е да се подчертае, че при много ниски дози той не е вреден, докато приемът на чисто вещество е особено токсичен.

ДОЗА АД: до 25 mg / kg телесно тегло

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559