Картината на това хот дог ни напомня как кучетата не се потят .

За да бъдем точни, кучетата се потят само с подложки за крака. Забелязваме го, например, когато през летните месеци „доверие” оставя отпечатъци върху лъскавите подове на къщата.

Някои казват, че кучетата потят през езика . Дори ако твърдението е погрешно, има фон на истината: дишането с езика помага на кучето да отстрани излишната топлина от тялото си.

Това обаче е слабо ефективен механизъм и затова кучетата трябва да бъдат защитени от летните горещини. Слабата способност на терморегулацията ги излага на по-голям риск от топлинен удар, отколкото хората.