хранителни добавки

E129 - Червен цвят Allura AC

E129 - ЧЕРВЕН АЛУРА АС (CI 45430)

Алурата червено AC е червена синтетична боя. Обикновено се съдържа в горчивата сода и в горчивото вино. Страничните ефекти все още не са сигурни, но се смята, че имат отрицателни последици върху човешкия метаболизъм. Може да предизвика кожни алергии и се смята, че има канцерогенни ефекти. Тя е забранена в няколко държави.

ДОЗА ADI: 7mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180