хранителни добавки

E511 - Магнезиев хлорид

Е511 Магнезиев хлорид

Магнезиевият хлорид е синтетична добавка, която в храната има функция на регулатор на киселинността. Той идва под формата на много разтопяващи се люспи или безцветни кристали без мирис. Много разтворим във вода, магнезиев хлорид е лесно разтворим дори в етанол.

Може да се съдържа в различни продукти, като например стерилизирани зеленчуци. Използва се и като източник на магнезий в хранителни добавки.

Това съединение може да предизвика и слабително действие, а при чувствителни хора дори и бъбречни проблеми.

ДОЗА АД: не е определена

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559