E417 ГУМКА ЗА ТАРА

Гума тара е добавка от естествен произход, получена от семената на тара ( Caesalpinia spinosa ) с произход от Латинска Америка и Африка.

Това е съединение с предимно сгъстяваща функция, което обикновено може да бъде намерено във всеки вид храна.

Понастоящем не са известни вредни странични ефекти за здравето на потребителите.

ДОЗА ADI: /

E400E401-E404E405E406407E407aE408E410
412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470Е471Е472473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483491-E493
E494E495E496