хранителни добавки

E131 - Благословен Патентато V

E131 - БЛЕЗЕН ПАТЕНТИРАН V (CI 42051)

Патентованата Bleau V е синя синтетична боя, използвана в много продукти, като бонбони, сиропи, ликьори, напитки, лед, сладолед и ледени близалки. Понастоящем има малко данни за въздействието, което тя оказва върху човешкото здраве. Има съобщения за случаи на понижаване на кръвното налягане и епизоди на тремор. При алергични хора, патентованото мляко може да предизвика кожна сенсибилизация, уртикария, сърбеж, гадене и безсъние. Тя може да бъде канцерогенна; в момента е забранено в Австралия.

ДОЗА АД: 15 mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180