хранителни добавки

E150d Карамелен амонячен сулфит

E150d АМОНАКАЛНА СЕРЕН КАРАМЕЛ

Амонячен сулфитен карамел е багрило с кафяв цвят, синтетичен произход.

Може да се съдържа в супи, сосове, сладоледи, ледени близалки, напитки на винена основа, ликьори, сладкиши като цяло, бисквити и консерви.

Амонячният сулфитен карамел, ако се консумира в рамките на препоръчваните дози, се счита за не-вредно багрило.

ДОЗА АД: 200 mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180