хранителни добавки

Е242 - Диметил диметилбикарбонат или бикарбонат

Е242 - ДИМЕТИЛ БИКАРБОНАТ ИЛИ БИКАРБОНАТ ДИМЕТИЛ

Диметил бикарбонатът е синтетично произведен консервант, често използван в алкохолни и ароматни алкохолни напитки, консерви от чай и консерви от чай. Когато се разлага, освободете големи количества метанол.

Има противоречиви теории за неговата токсичност: някои смятат, че е много опасно, за да се избегне, докато други подкрепят противоречивата теза. Следователно, за предпазни цели е препоръчително да не се прави прекомерна и честа употреба.

ДОЗА ADI: /

E200E201E202E203E210E211E212E213
E214-E2119E220E221E222E223E224E225E226
E227E228E230231E232E233E234E235
E236E237E238E239E240E242E249E250
E251E252E260E261E262E263E270E280
E284E285E290E296E297