хранителни добавки

Е127 - Еритрозин

Е127 - ЕРИТРОЗИН (CI 45430)

Еритрозинът е червената синтетична боя от катран, съдържаща йод, която може да причини нарушения на щитовидната жлеза. В някои страни употребата му е забранена, тъй като е установено, че при експериментални животни се развиват тумори на щитовидната жлеза, когато се прилагат във високи дози. Консумацията на хора също може да доведе до рискове; в действителност той може да предизвика хипертиреоидизъм и лека сенсибилизация, както и астма, уртикария, безсъние и алергии.

Понастоящем употребата на еритрозин все още е разрешена като добавка в рамките на Европейския съюз. Обикновено се среща в бонбони, консервирани плодове, ледени близалки, захаросани череши, сладолед и бисквити.

ДОЗА АД: 0, 1 mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180