хранителни добавки

E527 - Амониев хидроксид

Е527 АМОНОВ ХИДРОКСИД

Амониевият хидроксид, известен още като амониев хидрат, е добавка, извлечена от амонячен газ. Представен е като бистър, безцветен разтвор с характерен, много остър мирис.

Главно, той има функция на регулатор на киселинността от синтетичен произход (той е силно алкализиращ агент). Използва се и в производството на карамел.

Използва се в различни продукти и по-специално в малки дози, използва се в някои видове шоколад, шоколадово ароматизирано мляко, желета и др.

Когато се приема във високи дози, той може да предизвика кожни реакции, храносмилателни и кръвни нарушения.

ДОЗА АД: не е определена

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559