хранителни добавки

E440b Пектин Амидата

E440b УВРЕДЕНО PECTINA

Амидираният пектин се получава чрез амонячно третиране на самите пектини.

Що се отнася до характеристиките на тази добавка, може да се направи препратка към свойствата на E440a.

E400E401-E404E405E406407E407aE408E410
412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470Е471Е472473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483491-E493
E494E495E496