Кодетите са промишлени продукти, получени чрез намаляване на "люспите или бутилките" на шоколада, било то бяло, топене, мляко и т.н., или от трансформацията на захарта.

Кодетите се използват предимно за декоративни цели, гранулират и правят повърхността или ръбовете на десертите по-привлекателни (гълъби, панетони, кексчета, кифли, трюфели, сладоледи и др.), Като ги придържат с лепкави компоненти като кремове, сметана или заледяване.

На пазара кодетите съществуват в много вариации, както по отношение на техния състав (флюси, мляко, захар и др.), Така и по отношение на формите: филета (вермичели), малки топчета, големи или малки люспи., естествени или цветни и т.н.