хранене и здраве

Готвене в мазнини

Готвенето в мазнини е принцип, който може да бъде нанесен върху тънък липиден слой или скачане, или чрез пълно потапяне на храната или пържене.

Готвене на скока

При приготвянето на скока, липидната част е скромна и температурата може да варира между 120 и 220 ° С.

Храната, посочена в приготвянето на скока, е: малки парчета или парчета месо, малки риби, картофи, някои видове зеленчуци, яйца.

дребна риба

Пърженето се извършва чрез загряване на масло или мазнина при 160-180 ° С и пълно потапяне на храната; посочените храни са: картофи, риба, месо, някои зеленчуци и десерти.

NB . Изборът на масло или мазнина и температурата на готвене са много важни елементи при готвенето с мазнини; те трябва да поддържат определена цялост и да предотвратяват образуването на токсични катаболити на липиден глицерол (акролеин и формалдехид) и хранителни вещества (полициклични ароматни въглеводороди и акриламид). Най-подходящите липиди за пържене са тези, които имат най-висока точка на дим, които не съдържат NO холестерол, може би дори наситени или хидрогенирани мазнини, но не прекалено много полиненаситени мазнини: на практика, необработено маслиново масло и алтернативно масло "фъстъчено.