И 174 СРЕБРИ

Среброто е метален цвят със сребрист цвят.

Може да присъства на повърхността на конфети и / или сладкарски изделия.

Това е боя, която човек елиминира много трудно.

Има противоположни тези за страничните ефекти на тази добавка.

ДОЗА ADI: /

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180