хранителни добавки

E172 Железен оксид - железен хидроксид

E 172 ОКСИД И ЖЕЛЯЗЕН ХИДРОКСИД (в зависимост от цвета: CI 77492- 77491- 77499)

Железен оксид и хидроксид са оцветители с променлив цвят (жълто, червено, кафяво-черно) от минерален произход.

Те могат да се съдържат в дъвки, конфети и сладкиши.

В момента не са известни отрицателни странични ефекти.

ДОЗА ADI: / данни не са налични.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180