хранителни добавки

E123 - Амарант

E123 - AMARANTO (CI 16185)

Амарантът е синтетично получено азо багрило; употребата му сега се ограничава само до хайвер и неговите заместители; всъщност тя е молекула, обвинена в мутагенност и потенциално канцерогенна: всъщност е открита връзка с тумори при плъхове, но тази връзка все още не е доказана при хора. Въпреки това, много страни са ограничили употребата на амарант (в някои е забранено) в очакване на по-нататъшни тестове, които намаляват дозата на ADI до 0, 5 mg на kg телесно тегло.

Рискове: хиперактивност, астма (защото амарантът, който е освободител на хистамина, може да усили астматичните симптоми), кошери и безсъние.

Амарантът, ако се използва в комбинация с бензоати, също предизвиква хиперактивност при деца.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180