хранителни добавки

E513 - Сярна киселина

E513 СЪДОВА КИСЕЛИНА

Сярната киселина (H2SO4) се получава от серен диоксид, кислород и вода. Предлага се под формата на мазна течност, много корозивна, прозрачна, безцветна или кафеникава. Смесва се с вода, с голямо количество топлина, както и с етанол.

Използвана като хранителна добавка, сярната киселина има киселинна регулаторна функция.

Може да се съдържа в различни продукти, като бира и млечни продукти.

В момента има противоречиви тези относно ефектите, които тази добавка може да има върху човешкото здраве: някои изследователи смятат, че тя може да бъде токсична и много дразнеща; други обаче смятат, че тя е безвредна за човешкото здраве.

Следователно, тъй като няма сигурност относно ефектите, които тази добавка може да окаже върху човешкото здраве, не се препоръчва употребата на високи дози.

ДОЗА АД: не е определена

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559