хранителни добавки

E223 - Натриев метабисулфит

Натриев метабисулфит е натриева сол на сярна киселина.

Това се случва при стайна температура като бял, нестабилен прах, който образува натриев сулфат, реагиращ с кислород. Образува в присъствието на киселини сярна киселина.

ДОЗА ADI: 0, 7 mg на kg телесно тегло.

E200E201E202E203E210E211E212E213
E214-E2119E220E221E222E223E224E225E226
E227E228E230231E232E233E234E235
E236E237E238E239E240E242E249E250
E251E252E260E261E262E263E270E280
E284E285E290E296E297