инфекциозни заболявания

Кои страни са изложени на най-голям риск за диария на пътниците?

Честотата на диария на пътниците варира в зависимост от различните дестинации и зависи по-специално от характеристиките на територията, от сезонните тенденции (напр. Дъждовни сезони или наличието на мусони) и от вниманието към хигиената.

Що се отнася до географското разпределение, можем схематично да разграничим 3 области:

Зони с друг риск : Южна и Централна Америка, Азия (повечето) и Африка.

Зона със среден риск : Европа (южен и средиземноморски басейн).

Зони с нисък риск : Северна Америка, Северна и Западна Европа, Австралия, Нова Зеландия и Япония.