хранене

Съдържание на пантотенова киселина в храни

Хранителни източници, нива на прием и хранителен статус

Източници на храна

Пантотеновата киселина се намира както в свободни, така и в свързани храни и е широко разпространена в растителни и животински храни. Около 85% от пантотеновата киселина от диетата присъства под формата на коензим А и фосфопантин.

Препоръчителни нива на прием

Няма достатъчно информация, за да се установят изискванията в пантотеновата киселина, нито конкретни проучвания за нивата, взети с храната в Италия. Средните нива за възрастни от 4-7 mg / ден се препоръчват от Комисията на Европейската общност (1993 г.), като индивидуалните вноски варират от 3 до 12 mg / ден. Тези нива на предлагане изглеждат адекватни, тъй като са в състояние да предотвратят недостатъците. Следователно интервалът от 3 до 12 mg представлява интервала на безопасност и адекватност, както е предложено от Европейския научен комитет.

Минерално и витаминно съдържание на храни >>