хранителни добавки

E161f Родоксантина

E161f RODOXANTINA (CI 75135)

Родоксантин е жълто или пурпурно оцветено багрило, с естествен произход, принадлежащо към семейството ксантофил.

Това е оцветяване, което рядко се използва в хранително-вкусовата промишленост.

Родоксантин присъства в малки количества в семената на Taxus Baccata (виж снимката) и в перата на някои птици.

Понастоящем на човека не са известни вредни странични ефекти.

ДОЗА ADI: /

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180