хранителни добавки

Безопасност на добавките

Положителен списък и отрицателен списък

Положителният списък е списъкът на разрешените добавки, като за всеки от тях се посочват случаите на употреба и максимално допустимите дози. Положителният списък се изготвя от здравната администрация, в съгласие с другите участващи администрации (министерства на земеделието и горите, промишлеността ...) и с организациите на производителите на добавки и храни. Също така е необходимо сътрудничеството на асоциациите, които имат за цел да защитят потребителя.

Положителният списък се намалява веднага след като токсикологията на разрешеното съединение вече не е приемлива, т.е. когато библиографията разкрива нежелани ефекти на въпросната добавка. Положителният списък се интегрира винаги, когато е необходима и приемлива нова молекула и когато полезни разширения са полезни. През последните години списъците са интегрирани специално за мляко и млечни продукти, хлебни изделия и вино, докато списъците на синтетичните цветове са значително намалени.

Положителният списък е ефективен инструмент за защита на потребителите, който се поставя в условието, благодарение на декларацията на етикета, да знае добавките, използвани в различни храни, и да направи избор също въз основа на наличието или отсъствието на специфични добавки; той е също така полезен инструмент за хранителната промишленост, който намира за по-лесно рекламирането на продукти, които не се третират или третират само с естествени добавки, като ароматизанти.

Когато има положителен списък, не се допуска нищо между добавки, различни от тези, които фигурират в списъците. В някои случаи специалните правила позволяват разрешената добавка да не бъде декларирана на етикета, например серен диоксид при производството на вино.

В положителния списък следва да се посочват изискванията за чистота на разрешените добавки, като се посочват методите за изследване и анализ на чистите добавки и добавки в изследваните храни. За всяка молекула, за която се иска разрешение за употреба на храни, демонстрирането на приемливост, т.е. цялата токсикологична експертиза, е отговорност на заявителя.

Отрицателният списък е списъкът на вещества, специално забранени от действащото законодателство. Според неговите представители всички съединения, които не са специално забранени, се считат за разрешени; тежестта на доказване на приемливостта ще бъде поета от държавата. Така всички съединения, дори и най-токсичните, биха били законни, до експериментална демонстрация на тяхната токсичност.

Какво е безопасна добавка?

Добавката трябва да бъде SAFE, т.е. консумацията на добавката, присъстваща в посочената концентрация, не трябва да представлява риск за здравето. Максималните количества добавъчни вещества, посочени в закона, гарантират безопасността на дългосрочната консумация на храната, третирана с въпросната добавка. Въпреки това, приемът на някои добавки може да предизвика алергични реакции и непоносимост. В тези случаи потребителят ще трябва да се откаже от консумацията на храни, третирани с такива добавки.