E408 FURCELLARANO

Фурцеларата се получава от водорасли ( Furcellaria ) и има характеристики и профили, подобни на тези на карагенаните, въпреки че в момента не се използва широко от хранителната промишленост.

E400E401-E404E405E406407E407aE408E410
412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470Е471Е472473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483491-E493
E494E495E496