хранителни добавки

E153 Лечебен въглен

E153 ЛЕКАРСТВЕН РАСТИТЕЛЕН КАРБОН

Лечебният въглен е оцветител от черен цвят, с естествен произход (произведен от растителна пепел). Това багрило се съдържа в различни храни, но не е водоразтворимо, неговата употреба е доста ограничена. Може да съдържа бензопирен (канцерогенно съединение).

Не са известни странични ефекти.

ДОЗА ADI: /

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180