хранителни добавки

E418 - Геланова гума

Е418 Гумен

Геланова смола е добавка от естествен произход с основно уплътняваща и желираща функция.

Може да се добави от хранителната промишленост към различни храни, като например конфитюри, желета, конфитюри, намалени продукти за готвене. Също така е типична съставка на молекулярната кухня.

Понастоящем възможните нежелани реакции, причинени от тази добавка, са неизвестни (много малко проучвания са направени за използването на геланова смола като хранителна добавка).

ДОЗА ADI: /

Шоколадови спагети ... Молекулярни

X Проблеми с възпроизвеждането на видео? Презареждане от YouTube Отидете на видео страница Отидете на секцията Видео Рецепти Гледайте видеоклипа на YouTube

E400E401-E404E405E406407E407aE408E410
412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470Е471Е472473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483491-E493
E494E495E496