инфекциозни заболявания

Денга: период на заразност

Агентът, отговорен за денга, флавивирус с 4 отделни серогрупи, не се предава чрез директно междучеловечно заразяване, а само чрез ухапване от комари от Аедес. Веднъж заразени, тези насекоми остават такива през целия си живот.

Хората, засегнати от денга, са инфекциозни за комарите, които ги ужилят точно преди появата на симптомите и за продължителността на трескавия период (средно 5-7 дни). За да се предотврати по-нататъшно предаване от векторното насекомо, следователно, пациентите с денга трябва да бъдат изолирани с мрежи против комари, поне до разрешаването на втория фебрилен пик.