хранителни добавки

E180 Ruby Red Pigment или Litolrubine BK

E180 ПИГМЕНТ ЧЕРВЕН / RUBY или LITOLRUBIN BK

Червеният пигмент е азотна боя от синтетичен произход, обикновено присъстваща във восъчни покрития (сирена).

Той може да причини астма, безсъние, кожни реакции и може да бъде канцерогенен.

Въпреки, че за предпазни цели е противопоказан за хора, алергични към аспирин и за хора с астма, е да се подчертае фактът, че информацията за токсичността на червения пигмент също е в контраст с други по-неутрални теории.

ДОЗА АД: 1.5mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180