хранителни добавки

Е239 - хексаметилен - тетрамин

Хексаметилен-тетраминът е консервант от синтетичен произход, получен от синтеза на формалдехид и амоний.

Той е добавка, използвана в храната, за да ги предпази от действието на гъби, съдържащи се например в хайвер, в сирене (типичен пример е проволон), в хамсия, в консервирана риба и др.

Хексаметилен-тетрамин, ако присъства във високи концентрации, може да има значителни странични ефекти, но благодарение на вкуса, който дава храна, за щастие, никога не се достигат прекомерни дози.

ДОЗА АД: 0, 15 mg на kg телесно тегло.

E200E201E202E203E210E211E212E213
E214-E2119E220E221E222E223E224E225E226
E227E228E230231E232E233E234E235
E236E237E238E239E240E242E249E250
E251E252E260E261E262E263E270E280
E284E285E290E296E297