хранителни добавки

E154 Bruno FK или Marrone Kippler

E154 BRUNO FK ИЛИ РЪЧНА КИПЛЕР

Кафяво FK или кафяво Kippler е кафяво азо багрило от синтетичен произход.

Като добавка, той може да се съдържа в някои рибни продукти и неговата употреба е ограничена до няколко продукта, тъй като съществува възможност той да бъде мутагенен.

Ако това багрило се консумира във високи концентрации, е възможно да се утаи на нивото на бъбреците и на лимфното ниво. Той може също да причини хиперактивност, астма, ринит, уртикария и безсъние. В допълнение, комбиниран с бензоати, той може да причини хиперактивност при деца.

Той е забранен и в някои страни извън ЕС, тъй като съществува риск той да бъде канцерогенен.

ДОЗА АД: 3 mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180