хранителни добавки

E160b Анато, Бисина, Норбисина

E160b ANNATTO, BISSINA, NORBISSINA (CI 75120)

Анато, бисина и норбисина са оранжеви багрила от растителен произход, използвани в същите хранителни продукти от каротеноиди.

Според някои проучвания те могат да дадат алергични реакции; не се препоръчват специално за деца.

ДОЗА АД: 0, 065 mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180