изпити

При какви обстоятелства извършвате рентгенография на гръдния кош?

RX-гръден кош, известен също като рентгенография на гръдния кош, е много практичен диагностичен тест, който има за цел да възпроизведе органите и костните структури на гръдния кош на индивида върху фотографска плака (или чрез цифров детектор).

Обикновено се извършва, когато индивидът страда от задух и евентуално от тежка и / или персистираща кашлица, болка в гърдите, болка в гърдите, травма, треска.

Благодарение на репродукциите, които рентгенограма на гръдния кош може да осигури, лекарите могат да анализират:

Белите дробове . RX-гръден кош позволява да се диагностицират различни болестни състояния, включително: белодробни инфекции, кистозна фиброза, белодробни карциноми, белодробен емфизем, пневмоторакс и др.

Сърцето . Всякакви аномалии или сърдечни малформации, като клапни дефекти или състояние, наречено сърдечна тампонада, могат да бъдат идентифицирани.

Кръвоносни съдове, които се отклоняват от сърцето . Те могат да видят дефектите на съдовете, които свързват сърцето с белите дробове или съдовете, които свързват сърцето с различните области на тялото (аорта).

Наличието на калциеви отлагания в кръвоносните съдове .

Наличието на костни фрактури .

Настъпиха промени в сърдечните или белодробните нива след операцията.

Поставянето на пейсмейкъри, имплантируеми дефибрилатори или сърдечни катетри .