хранителни добавки

E445 Естери на глицерин от дървесна смола

E445 ЕСТЕРИ НА ДЪРВЕНАТА СМОЛА ГЛИЦЕРИН

Дървените смоли глицеролови естери са синтетично произведени хранителни добавки.

Те могат да се съдържат в различни продукти, като например в алкохолни и безалкохолни напитки.

В момента не изглежда, че те имат вредно въздействие върху здравето.

ДОЗА АД: 12, 5 mg на kg телесно тегло.

E400E401-E404E405E406407E407aE408E410
412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470Е471Е472473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483491-E493
E494E495E496