хранителни добавки

E460 - Целулоза

Е460 ЦЕЛУЛОЗА

Е460 (i): Микрокристална целулоза

Е460 (ii): целулозен прах

Целулозата е един от основните полизахариди, съставляващи дървесина и като цяло всички растителни структури.

Състои се от голям брой глюкозни молекули, свързани заедно, за да образуват неразклонена полимерна верига.

Той се използва главно в храните като уплътняващ, противоагрегиращ и емулгиращ агент, но също така и в други продукти като глазури, лакове, каучуци, за третиране на определени видове тъкани и дървесен шпакловка.

Може да се съдържа в различни продукти.

Високите концентрации на целулоза, които са неразтворими, могат да причинят чревни проблеми като подуване, запек и диария. Поради тези причини не може да се използва в храни за отбиване на новородени.

ДОЗА ADI: /

E400E401-E404E405E406407E407aE408E410
412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470Е471Е472473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483491-E493
E494E495E496