хранителни добавки

E517 - Амониев сулфат

E517 AMMON SULPHATE

Амониевият сулфат е съединение, което има функция на регулатор на киселинността, стабилизатор и носител на синтетични добавки. Предлага се под формата на прах, лъскави плаки или бели кристални фрагменти. Лесно разтворим във вода, неразтворим в етанол.

Амониев сулфат се добавя към различни видове хранителни продукти, като например хлебни изделия и сладкарници.

При големи дози може да предизвика киселинност на кръвта и стомашни нарушения.

ДОЗА АД: не е определена

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559