Натамицинът е антибиотичен консервант с противогъбична и противопластична функция, продуциран от бактериите Streptomyces natalensis и S. chattanoogensis .

Използването му е ограничено до повърхностна обработка на някои твърди и средно твърди сирена, нарязани сирена, винаги с твърда и средна консистенция, на консервирани меса, на консервирани месни продукти и др.

Обикновено в препоръчаните концентрации (DOSE ADI) не се появяват странични ефекти, тъй като натамицинът се метаболизира от черния дроб и впоследствие се елиминира. В случай на прекомерна консумация и при предразположени лица, натамицин може да предизвика алергични реакции, гадене и разстройства на апетита.

ДОЗА АД: 0, 3 mg на kg телесно тегло.

E200E201E202E203E210E211E212E213
E214-E2119E220E221E222E223E224E225E226
E227E228E230231E232E233E234E235
E236E237E238E239E240E242E249E250
E251E252E260E261E262E263E270E280
E284E285E290E296E297