хранителни добавки

E507 - Солна киселина

Е507 ХИДРОХЛОРНА КИСЕЛИНА

Солна киселина (HCl) - също известна като хлороводород или солна киселина - е естествена киселина, получена от сол и сярна киселина. Това е прозрачна, безцветна или леко жълтеникава корозивна течност с остър мирис.

Разтворим във вода и в етанол, солна киселина се използва като добавка към киселинната регулаторна функция.

Може да се съдържа в различни продукти, като сирене и бира.

Понастоящем не са известни отрицателни странични ефекти върху човешкото здраве.

ДОЗА ADI: /

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559