E161g CANTAXANTINA

Canthaxanthin е жълто-оранжева боя, с естествен или естествено идентичен произход.

Често присъства като добавка-боя в хранителните продукти и в козметичната и фармацевтичната промишленост.

Някои учени твърдят, че тя може да бъде "рискова и токсична" добавка към черния дроб и може да причини образуването на необратими кристали в ретината.

Консумацията не се препоръчва в дози, по-високи от посочените.

ДОЗА АД: 0, 05 mg на kg телесно тегло.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180