хранителни добавки

E262 - Натриев диацетат

E262 НАТРИЕВ ДИАЦЕТ или натриев ацетат

Натриевият ацетат е натриевата сол на оцетната киселина. Той е подкисляващо съединение, което може да бъде от естествен или химичен произход. Има 2 подгрупи:

  • E262 (i) натриев ацетат
  • E262 (ii) натриев диацетат (смес от натриев ацетат и оцетна киселина).

Ацетатите се използват като консерванти и буфери.

Те се съдържат в много хранителни продукти.

Те не изглежда да имат никакви отрицателни странични ефекти, тъй като те са нормални компоненти на клетките на тялото.

Те трябва да се избягват само от тези, които имат непоносимост към оцет (което е много рядко).

Не се препоръчва консултиране на бременни жени и кърмачета.

ДОЗА АД: 15 mg на kg телесно тегло.

E200E201E202E203E210E211E212E213
E214-E2119E220E221E222E223E224E225E226
E227E228E230231E232E233E234E235
E236E237E238E239E240E242E249E250
E251E252E260E261E262E263E270E280
E284E285E290E296E297