хранителни добавки

E170 Калциев карбонат

E170 КАЛЦИУМ КАРБОНАТ

Калциевият карбонат е багрило от минерален произход (произлизащо от варовик) със сиво-бял цвят.

Той има анти-слепваща функция, т.е. предотвратява образуването на бучки в прахообразните продукти.

Тя се съдържа в конфети, хранителни декорации и др.

В момента изглежда, че няма отрицателни странични ефекти, като се има предвид и широкото използване от хранителната и фармацевтичната промишленост.

ДОЗА ADI: / данни не са налични

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180