хранителни добавки

E551 - Силициев диоксид

E551 SILICIO DIOXIDE

Силициев диоксид (Si02) n е аморфно вещество, което се произвежда синтетично чрез процес на хидролиза на парна фаза, който дава пирогенен силициев диоксид, или чрез мокър процес, който дава утаен силициев диоксид, силикагел или хидратиран силициев диоксид. Пирогенният силициев диоксид се произвежда основно в безводно състояние, докато продуктите от мокрия процес се получават като хидрати или съдържат вода, абсорбирана на повърхността.

Силициевият диоксид е добавка, която има няколко функции: противослепващ агент, подложка за ароматизатори, оцветители и синтетичен технологичен адювант (противопенещ агент, използван също за отстраняване на протеини и дрожди по време на производството на вино и бира).

Силициевият диоксид може да се използва в различни храни, например в супи в плика, в готварска сол, ванилия, чесън, в дъвки и в някои видове бял ориз.

В момента тази добавка се счита за безвредна за човешкото здраве.

ДОЗА АД: не е определена

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559