E161a FLAVOXANTINA (CI 75135)

Флавоксантин е жълто оцветено багрило, принадлежащо към фамилията ксантофил.

Много малко изследвания са направени на тази добавка и за момента няма известни отрицателни странични ефекти; въпреки това, употребата на флавоксантин е забранена в Швейцария.

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180