хранителни добавки

E155 Bruno HT или шоколадово кафяво

E155 - BRUNO HT или CHOCOLATE BROWN (CI 20285)

Brown HT е азотна боя с кафяв цвят, от синтетичен произход.

Това багрило може по същество да се съдържа в хлебни и сладкарски изделия.

Може да предизвика реакции на хиперактивност, астма, ринит, уртикария и безсъние; освен това, ако е налице във високи концентрации, то може да предизвика възможна утаяване на бъбреците и лимфата. В комбинация с бензоати може да причини хиперактивност при деца.

Според някои учени тя може да бъде канцерогенна.

ДОЗА ADI: /

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180