хранителни добавки

E512 - Stannosio chloride

E512 Станинов хлорид

Калаен хлорид е съединение, получено от калаени минерали и солна киселина (известна също като солена киселина, е разтвор на солна киселина HCl и вода). Предлага се под формата на безцветни или бели кристали и може да има лек мирис на солна киселина.

Разтворим в етанол, той е разтворим в количество вода, по-ниско от собственото му тегло, но при прекомерно количество вода образува неразтворима основна сол.

Като хранителна добавка, калаен хлорид има предимно стабилизираща и антиоксидантна функция.

Калаен хлорид може да се съдържа в различни продукти, като например аспержи в консерви и консервирани зеленчуци.

Той може да причини гадене и повръщане при високи дози.

ДОЗА АД: до 2 mg на kg телесно тегло.

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525526E527E528529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559