хранителни добавки

E161c Криптоксантин

E161c CI CRIPTOXANTINA (CI 75135)

Криптоксантин е жълта боя с естествен произход, принадлежаща към семейството на ксантили.

Присъства в портокаловата кора, в плодовете на Alchechengi ( Physalis alkekengi L.: многогодишно растение, принадлежащо към семейството на Solanaceae, което произвежда годни за консумация плодове) и в други растителни видове.

ДОЗА ADI: /

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124Е127E128E129Е131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dЕ151
E153E154E155Е160аE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163Е170E171E172E173Е 174
E175E180